joomla templates top joomla templates template joomla

Podsumowanie działań „Alkohol i Narkotyki” oraz „Prędkość”

D.D./Wroclaw.eserwis.info, info/foto: Policja, Wrocław włącz . Opublikowano w Wrocław wiadomości

W dniach 8-9 stycznia 2018 r. policjanci z wrocławskiej drogówki przeprowadzili działania „Alkohol i Narkotyki”. Wzmożone kontrole na drogach ukierunkowane były na eliminowanie z ruchu kierujących znajdujących się w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Najważniejszym celem działań było ograniczenie liczby zdarzeń drogowych spowodowanych przez kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Podczas działań, w trakcie kontroli statycznych na wyznaczonych posterunkach kontrolnych, funkcjonariusze poddali badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu 1992 kierujących. Ujawniono dziewięciu kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz dwóch kierujących znajdujących się pod wpływem narkotyków. W trakcie prowadzonych działań doszło do jednego wypadku drogowego – nie był on spowodowany przez kierującego znajdującego się pod wpływem alkoholu. 
 

Ponadto policjanci podsumowali akcję „Prędkość” przeprowadzoną 05 stycznia 2018r. Celem tych działań była poprawa poczucia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez egzekwowanie od wszystkich kierujących stosowania przepisów dotyczących ograniczeń prędkości.

 

Przeprowadzono kontrole drogowe 436 pojazdów. Ujawniono 110 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości. Pomiarów dokonywano zarówno przy użyciu ręcznych mierników prędkości jak i wideorejestratora. W czasie prowadzonych działań doszło do 4 wypadków drogowych. Żaden wypadek nie był spowodowany niedostosowaniem prędkości do panujących warunków ruchu.